Affiliated Members

S. No.      Name of the State           Name of the President     Name of the General Secretary
  1.  Andhra Pradesh  Shri Hashim Reza Zabeth  Shri Mustafa Ali
  2.  Assam  Shri Dilip Kumar Borah (I.P.S.)  Shri Pran Pratim Chaliha
  3.  Bihar  Shri Sanjeev Kumar Yadav  Shri Abhay Kumar
  4.  Chhattisgarh  Shri Manoj Kothari  Shri Manoj Nayar
  5.  Delhi  Shri Praveen Kumar  Shri Laxman Singh Bhandari
  6.  Goa  Shri Lavu J. Kanekar  Shri Anuja Shrikrishna Naik
  7.  Haryana  Shri Amit Singh  Shri Suresh Bajrang
 8.  Jammu & Kashmir  Shri Irfan Aziz Butta  Shri Sheikh Mohamad Shafi
 9.  Kerala  Shri Anwar Sadath  Shri Jojy Elloor
 10.  Madhya Pradesh  Shri Anil Jain  Shri Manohar Singh Shekhawat
 11.  Maharashtra  Shri Girish Pandav  Shri Shrikant Warankar
 12.  Manipur  Shri L. Ranbir Singh  Shri Kh. Sharat Chand Sharma
 13.  Mizoram  Shri P. B. Vanlalremruata  Shri Lalhlimpuia
 14.  Odisha  Shri Suresh Mahapatra  Shri Kedar Chandra Sarangi
 15.  Punjab  Shri Harkesh Mittal  Shri Lakhbir Singh Randhawa
 16.  Rajasthan  Advo. Rao Ratan Singh  Shri Madan Soni
 17.  Tamil Nadu  Shri R. Deivendhran Nadar  Shri A. Christopher Rajan
 18.  Tripura  Shri Amittava Dutta  Shri Tapas Bhowmick
 19.  Uttarakhand  Shri Kunwar Pranav Singh  Shri Daljeet Singh Goraya
 20.  Uttar Pradesh  Shri Chaudhary Anil Kumar Singh  Shri V. P. Singh