Affiliated Members

S. No.      Name of the State           Name of the President     Name of the General Secretary
  1.  Andhra Pradesh    
  2.  Arunachal Pradesh  Shri Bini Palen  Shri Tago Taju
  3.  Assam    Shri Pran Pratim Chaliha
  4.  Bengal  Shri S.K. Bose  
  5.  Bihar  Shri Rajeev Ranjan  Shri Bikram Kumar
  6.  Chhattisgarh  Shri Manoj Kothari  Shri Manoj Nayar
  7.  Delhi  Shri Jujhar Singh Virk  Shri Gagandeep Singh
  8.  Goa  Shri Lavu J. Kanekar  Shri Anuja Shrikrishna Naik
  9.  Haryana  Shri Amit Singh  Shri Suresh Bajrang
 10.  Jammu & Kashmir  Shri Arshid Hussain Dar  Shri Mujeeb Sultab Bhat
 11.  Kerala    
 12.  Madhya Pradesh  Shri Ashish Singh  Shri Anwar Pasha
 13.  Maharashtra    
 14.  Manipur  Shri L. Ranbir Singh  
 15.  Meghalaya  Dr. F.T. Sun  Shri Lamkupar M. Pakyntein
 16.  Mizoram    Shri Lalhlimpuia
 17.  Nagaland  Shri Shalekho Angami  Shri Edward Belho
 18.  Odisha  Shri Suresh Mahapatra  Shri Bibhuti Bhusan Bhanja
 19.  Puducherry  Shri G. Nehru Kuppusamy  Shri K. Ramu
 20.  Punjab  Shri Harkesh Mittal  Shri Lakhbir Singh Randhawa
 21.  Rajasthan  Advo. Rao Ratan Singh  Shri Madan Soni
 22.  Sikkim    
 23.  Tamil Nadu  Shri R. Sivashanmugarajeswaran  Shri S. Dhinakaran
 24.  Tripura  Shri Amittava Dutta  
 25.  Uttarakhand  Smt. Rini Singh  Shri Arjun Gulati
 26.  Uttar Pradesh  Shri Chaudhary Anil Kumar Singh  Shri V. P. Singh