Affiliated Members

S. No.      Name of the State           Name of the President     Name of the General Secretary
  1.  Andhra Pradesh    
  2.  Arunachal Pradesh  Shri Bini Palen  Shri Tago Taju
  3.  Assam  Shri Rahul Dev Kalita  Shri Debajit Sarma
  4.  Bengal  Shri S.K. Bose  
  5.  Bihar  Shri Sanjeev Kumar Yadav  Shri Bikram Kumar
  6.  Chhattisgarh  Shri Manoj Kothari  Shri Manoj Nayar
  7.  Delhi  Shri Praveen Kumar  Shri Gagandeep Singh
  8.  Goa  Shri Lavu J. Kanekar  Shri Anuja Shrikrishna Naik
  9.  Haryana  Shri Amit Singh  Shri Suresh Bajrang
 10.  Jammu & Kashmir  Shri Irfan Aziz Butta  Shri Sheikh Mohamad Shafi
 11.  Kerala  Shri Anwar Sadath  
 12.  Madhya Pradesh  Shri Anil Jain  Shri Prakash Yadav
 13.  Maharashtra  Shri Girish Pandav  
 14.  Manipur  Shri L. Ranbir Singh  
 15.  Meghalaya  Dr. F.T. Sun  Shri Lamkupar M. Pakyntein
 16.  Mizoram    Shri Lalhlimpuia
 17.  Nagaland  Shri Shalekho Angami  Shri Edward Belho
 18.  Odisha  Shri Suresh Mahapatra  Shri Bibhuti Bhusan Bhanja
 19.  Puducherry  Shri G. Nehru Kuppusamy  Shri K. Ramu
 20.  Punjab  Shri Harkesh Mittal  Shri Lakhbir Singh Randhawa
 21.  Rajasthan  Advo. Rao Ratan Singh  Shri Madan Soni
 22.  Sikkim    
 23.  Tamil Nadu  Shri R. Sivashanmugarajeswaran  Shri S. Dhinakaran
 24.  Tripura  Shri Amittava Dutta  
 25.  Uttarakhand  Shri K. C. Singh Baba  Shri Aniket Bhartari
 26.  Uttar Pradesh  Shri Chaudhary Anil Kumar Singh  Shri V. P. Singh